Mennesker hva er det

  Hvor blir det av tiden

 Jeg fryser

Jeg skulle ha sovnet for lenge siden

Hva er klokken