Heisann mine flotte lesere! Hvordan har dere det? Jeg har ikke gjort noe særlig i dag annet enn at jeg har vært en tur til BUP. Det var som vanlig en fin time og noe som løfter et par kilo av skuldrene på tunge dager, som jeg har hatt en del av i det siste. Før ville jeg ikke ha noe som helst hjelp, men nå er jeg veldig glad for at jeg får det. Det er ingen skam i det å få hjelp fra andre. Det var det jeg trodde i noen år, så jeg holdt alt for meg selv – noe som bare gjorde det ti ganger verre. Så husk det! Bare en liten påminnelse ♥ Det er så utrolig viktig å ta vare på seg selv.

/Hello my beautiful readers! How are you? I haven’t done much today besides that I’ve been a trip to BUP. As usual it was a good hour, and something that lifts a couple of kilos off my shoulders on tough days, which I’ve had some of lately. Earlier I didn’t want any help, what so ever, but now I’m very happy that I have someone to talk to. There is no shame in getting help from others. I thought that for a few years, and kept it all to myself – which only made the whole thing worse. So remember! Just a quick reminder ♥ Taking care of yourself is so important. 

 

Nå skal jeg snart spise middag og så har jeg planer om å få til en treningsøkt i dag. Motivasjonen min går så mye opp og ned på den fronten, men jeg prøver virkelig å få det til denne gangen, så jeg har et program som jeg følger – og det funker! Å få finere kropp er ikke grunnen til at jeg trener, men det er jo selvfølgelig en bonus! Jeg bare håper jeg klarer å fortsette med det, for trening er virkelig til stor hjelp for krigen oppi hodet mitt også. Snakkes!

——————–
/Now I’ll soon have dinner, and then I’m planning on getting a workout done today. My motivation is both up and down on that front, but I really try to get it right this time, so I’m following a program – and it works! Having a fit body is not the reason why I’m working out, but it is a bonus, of course! I just hope I will get trough the whole program, because working out is really a big help for the war inside my head as well. Talk later xx 


Like my facebook-page here